Fresko

Fresko

Problém prázdnej steny môžete jednoducho vyriešiť freskom - umelecky vysokohodnotnou dekoráciou slúžiacou viacerým generáciám.